45652152444

Ved fødsel


En fødsel skal ikke længere anmeldes til sognepræsten - fødslen bliver registreret ud fra de papirer, vi får fra sygehuset.

Kun hvis forældrene ikke er gift, skal man inden 14 dage efter barnets fødsel indberette faderskabet via borger.dk med NEM ID. 

Hvis faderskabet bliver indberettet sendes sagen automatisk videre til Statsforvaltnignen.
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk