45652152444

Regnskab for kirkerne 2016


Regnskab

Menighedsrådets udgiftsbudget for 2016 er på 2.411.000 kr., mens menighedsrådets egne indtægter (indtægter fra kirkegården og præstens boligbidrag) er på 646.000 kr. Det giver en nettodriftsudgift på 1.764.700 kr., som dækkes af ligningsindtægterne (kirkeskatten).

Nettodriftsbudgettet på de 1.764.700 kr. er 308.600 kr. lavere end i 2015. 

Provstiudvalget har i 2016 stillet 319.000 kr. til rådighed til vedligeholdelse og forbedringer, og de fordeler sig således:

  • 162.500 kr. til renovering af kapellet og toiletbygningen.
  • 115.000 kr. til præstegården til bl.a. maling af konfirmandbygningen og maskinhuset.


Budgettet sikrer et uændret aktivitetsniveau i 2016.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk