45652152444

Præstetavlen


Præstetavlen, som hænger i sakristiet, er i 1940 skænket af pastor A.L. Andreasen og hustru, som en fortsættelse af præstetavlen i Engbjerg Kirke. Tavlen er udført af snedker og maler Anders Melchiorsen, Harboøre. 

Tavlen er dog ikke en fuldstændig videreførelse af tavlen i Engbjerg, da pastor Anton Jensens (1899-1901) navn ikke er på tavlen. Han blev afskediget fra embedet (og folkekirken) på grund af yderligtgående meninger. Først tog han voldsomt afstand fra tanken om evige helvedesstraffe og blev irettesat for uværdig opførsel. Senere lagde han også afstand til troen på Jesus som Guds søn og ville reformere folkekirken i unitarisk retning, og så blev han afskediget. Derfor ønskede harboøreboerne ikke at få hans navn på præstetavlen.

Billedgalleri
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk