45652152444

Prædikestolen


Prædikestolen og himmelen over, som er fra 1618, er også bekostet af sognets beboere efter indsamling. Snedkeren har antagelig også været Kristen Spend fra Lemvig, mens den oprindelige bemaling ikke kendes. På felterne i prædikestolen har tidligere været malet billeder af Jesu apostle.

Kirkens krucifiks hænger på kirkens sydlige væg, omtrent hvor det hang i den gamle kirke. Kristusfiguren er et sengotisk billedskærerarbejde, vel fra tiden kort efter år 1500, mens selve korset er nyere.

På samme væg hænger en mindetavle over 2 bådelav, som med et halvt års mellemrum forulykkede i 1862-63. Besætningerne var fiskere fra den nordlige del af Vrist og Tøt, kaldet Søndersogn.

På kirkegården vest for mindestenen for Liløre redningsbåd ligger en mindesten over de 2 bådelav.

Billedgalleri
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk