45652152444

Gravminder


Mindetavle

1862 er nævnt et epitafium af zink over »Gr. Engb. Enke«,13 antagelig en bemalet mindetavle, omdannet kisteplade eller begravelsesskjold (jf. bl.a. s. 697, 1171, 1212) for Zidsel Marie Pedersdatter, enke efter Gregers Engberg (jf. gravflise nr. 6). Tavlen kan være identisk med den mindetavle, indrammet af en krans af grønt, der ses ophængt på triumfvæggens nordside, jf. fig. 31.

Gravsten

To fragmenter af en romansk gravsten af rødlig granit med stavkors i relief, 72×49 (38) cm, er opsat på tårnets vest mur. Stenens øvre del viser et latinsk kors med svagt trapezformet lodret og retkantede vandrette korsarme; stenen er afhugget umiddelbart herunder, idet det bevarede nedre fragment gengiver korsfodens konkave underdel. Fragmenterne, der tidligere var placeret i omvendt position, adskilt af et mellemliggende skifte (jf. fig. 36), kan have fået denne placering i forbindelse med tårnets omsætning 1800. Siden er de to bevarede dele sammenføjet i en retvendt placering.

Gravfliser

En række ensartede fliser af rødlig og grå kalksten er opsat i våbenhusets nord- og vestvæg (nr. 1-5, 7) samt henlagt på kirkegården(nr. 6). 1) (Fig. 37), o. 1830, for Ane Simons dat(t)er (Simonsdatter), *i Engb(j)erg Bye 1793, 1816 gift med Eskild Pedersen (Hou)Winkel, mor til otte børn, †1830 i Smedshauge (jf. nr. 3); rødlig kalksten, 42,5×45 cm. Indskrift i fordybede versaler. Rombeformede fordybninger over og dobbeltlinje under personindskrift.

På våbenhusets vestvæg. 2) (Fig. 38), antagelig o. 1830, for Eskild Pedersen, *i Houvinkel 1784, gift med Ane
Simonsdat(ter) Engb(erg), med hvem han havde otte børn, †18<72> i sit <89.> år. Jf. nr. 1; rødlig kalksten, 46,5×47 cm med fordybet versalindskrift og øvre indramning af tekstfelt med rombeformede felter. Under indskrift er bølgebort, flankeret af timeglas.

På våbenhusets vestvæg. 3) (Fig. 39), o. 1838, for Christen Poulsen, *i Roesdal 1778, gift med Maren Andræsen 1808, med hvem han havde to børn, †i Roesdal 1838 i sit 59. år; rødlig kalksten, 45×45 cm. Indskrift i fordybede versaler mellem romber og dobbeltlinje. På våbenhusets nordvæg. 4) (Fig. 40), o. 1840, for Maren Andræsen, *i Hygom 1778, gift med Christen (Poulsen)Roesdahl i 32 år, mor til to børn, †1840 i sit 62. år; grå kalksten, 47×45 cm. Indskrift i fordybede versaler. Rombeformede felter over og under indskriften. 


På våbenhusets nordvæg. 5) O. 1859, for Zidsel Marie Pederdat(t)er, *i Houvinkel 1782, gift med
Gregers Engberg 1808, med hvem hun levede i 21 år; siden enke i 30 år, †i Engb(jerg) Præsteg(ård)
1859 i sit 77. år; rødlig kalksten med prydramme med dobbelt randstribe og tværovalt rombeornament,
50×50 cm. Indskrift i fordybede versaler.På våbenhusets vestvæg. 6) O. 1865, for Bennedit Pedersen,
*24. maj 1798 i Nøre Lem (Nørlem), †17. aug. 1865 i Østerlund i Engberg; rødlig kalksten
med fordybet fraktur, 43×43,5 cm. Enkel profilramme. 

På kirkegårdens østre del mellem kor og indgangsportal. 7) O. 1871, for Niels Jakob Ni(ls) enn, *i Lemvig 6. maj 1803, †1. febr. 1871; grålig kalksten med fordybet frakturindskrift, 44×38 cm. Øverst korsdekoration. På våbenhusets vestvæg.

Muret begravelse mv.

I altergulvet fandtes en begravelse, hvori en række af kirkens præster var nedsat, deriblandt Rasmus Sørensen Ørting (†26. juli 1749). 1769 tilhørte gravkrypten dog kirkeejeren (lensbaron Otto Henrich Juel, jf. s. 853).

Herudover nævner kirkeregnskaberne 1649 udgifter til tegl til en muret grav, uvist dog hvor; den tilhørende kiste blev malet med kønrøg (sortfarve).

Kirkegårdsmonumenter

Syd for skibet ses to gravsten. 

1) O. 1862, for Jens Gregersen (*25. sept. 1807, †20. juni 1862) og Ane Margrethe (Christensdatter Roesdal) Gregersen (*11. febr. 1812, †19. febr. 1879); af cement, 187×110 cm, med
indfældet skrifttavle af hvidt marmor med buet overkant, 27,5×21 cm. Indskrift i fordybet antikva.


2) O. 1875, over ubekendt; af cement, 188×92 cm, med cirkulære hjørneornamenter inden for
randstribe og fordybning, antagelig efter nu forsvunden indskrifttavle. På kirkegårdens nordside
er en bauta (fig. 41), o. 1942, for maleren Niels Bjerre, *5. jan. 1864 på Nørrelund, †19. marts
1942 i København. Granit, ca. 135×190 cm, med fordybede versaler.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk