45652152444

Belysning, hatteknager og klokke


Belysning

Belysning. Kirken, der 1923 fik installeret elektricitet, 13 har tre nyere lysekroner i skibet, alle med
seks arme (jf. fig. 18-19). 1-2) 1934, som anført på hængekuglen med fordybet skriveskrift: »Skænket
til Minde om Martin P. Roesdahl. Død 29 Aar gammel 1934«. Placeret i skibets øst- og vestende.
3) 1969, ifølge påskrift med fordybet skriveskrift:


»Skænket til Minde om Margrethe Sørensen, Øster Nyrup. Død 1969.«. I skibets midte.

Hatteknager

Hatteknager, opsat som vanligt over mandsstolene i sydsydsiden, jf. fig. 23 og 31.

Klokke

Klokke (fig. 34), o. 1250.47 Klokken, der er 73 cm høj og måler 46,5 cm i tværmål, er tilsyneladende
skriftløs (jf. for typen bl.a. Rom Kirke, s. 803). Ophængt i seks runde hanke. På både øvre og nedre del af legemet er udsmykning med spinkle rundstave. Forslag om anskaffelsen af en afløser for den gamle værdifulde klokke og
om installering af et automatisk ringeanlæg synes opgivet. Ophængt i slyngebom i stol fra tårnets genopførelse 1954.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk