45652152444

Orgel


Orgel (jf. fig. 18), 1952,41 med fem stemmer, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Omdisponeret 1999 af samme. Disposition 1953: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2' Scharf II. 1999 udskiftede Th. Frobenius & Sønner Scharff II med en Principal 8'. Facaden, der hidrører fra kirkens tidligere †orgel, er opbygget med tre tårne og to mellemliggende småfelter. Den krones af en kraftig gesims, og pibefelternes gitre er udført som båndakantusornamenter. Over mellemfelterne forbindes tårnene med diagonalgitre. Prospektpiberne udskiftedes 1952. En del af orgelhuset fra det tidligere orgel er bevaret; underdelen er udformet af Hother Paludan og Fin Ditlevsen. Orgelfacaden er gråstafferet med detaljer i rødbrunt, blåt og grønt samt forgyldning af dekorative detaljer. I skibets nordvestre hjørne, med østvendt facade.


Orgel, anskaffet brugt 1904 fra Vestenskov Kirke, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt.44 Facaden, stammer antagelig fra o. 1770. På forhøjning i skibets sydvesthjørne, med østvendt facade.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk