45652152444

Kiste, geværskab, pengeblok og dørfløje


Kiste

1651 indkøbtes en ny kiste til at opbevare alterklæderne i. Jernbeslagene på kisten,
der maledes med kønrøg (sort farve), var til dels genanvendt fra de ældre dørfløje.

Geværskab

Geværskab til brug for landmilitsen er omtalt 1703-04 (jf. Nørre Nissum, Rom og Møborg, s.
600, 801, 967).

Pengeblok

Pengeblok (fig. 32), anbefalet anskaffet 1856. Af eg, med jernbeslag og låse samt to pengeslidser
i låget. Blokken, der 1862 omtaltes som placeret mellem kor og skib, nævntes 1979 henlagt på
loftet.40 I tårnrummet.

Pengebeholdere. En nyere pengeblok med indsamlingsbøsse af jernblik placeret
på en drejet træsøjle fandtes ligeledes 1979 på loftet. Blokken anbefaledes ligesom ovennævnte Side istandsat
og genopsat i tårnrummet, hvilket dog øjensynligt ændredes til kun at gælde den bevarede.
En †pengebøsse af messing, placeret mellem skib og våbenhus, er nævnt 1862.

Dørfløje

Mellem tårnet og skibet er en nyere fløjdør med fyldinger; udvendigt er en tilsvarende
nyere fløjdør af eg med sortmalede beslag i middelalderstil.

Dørfløje. To nye kirkedøre udførtes
1651; jernbeslaget fra de gamle anvendtes på den ny kirkekiste (se denne).

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk