45652152444

Kirkebænke og stole


Kirkebænke

Stolestader (jf. fig. 18-19), fornyet i forbindelse med hovedrestaureringen 1948-54. De enkle stole
med tilhørende vægpaneler har glatte, foroven vandret afskårne endegavle med udtrækssæder,
glatte rygstykker og enkle for- og bagpaneler med højrektangulære fyldinger. Stolene er opstillet
med otte sæder i nord, heraf det østligste ved døbefonten sat i vinkelform og det andet sæde fra øst
forsynet med låge. Af sydrækkens 10 sæder blev de to vestligste forlænget ved istandsættelsen 1979-
81 i forbindelse med fjernelse af et skab i skibets sydvesthjørne. Det østligste sæde er her indrettet
til kirkesangerens plads med bogreol og låge samt på forpanelet et klapbord. Staffering i gråbrunt
med rødbrune lister samt turkisgrønne panelfelter.

†Stolestader. 1769 fandtes 18 mands- og 12 kvindestole, hver med fem sæder; dog var disse
uden våbener eller indskrifter.11 1803 betegnedes stolene som gode efter talrige års mangler.19 Gulv
og fodtrin savnedes dog endnu 1819, navnlig i kvindesiden.38 1837 ønskede alle stolene fornyet,
hvilket muligvis først er sket i løbet af de følgende år. Fra denne fornyelse stammer antagelig endegavlene med udsvejfede topstykker (fig. 23), jf. bl.a. Heldum (s. 716). 1862 foresloges stolene
forsynet med fodskamler.21 Antallet udgjorde på dette tidspunkt 27, samtlige uden døre.13 1893
fornyedes stolenes bagklædning og 1901 sæderne, der gjordes bredere.13 1912 nymaledes stolene
i samme farve som orglet og orgelrampen. 

Løse stole. Et antal nyere bøgetræsstole med rustrøde stofhynder er opstillet i kor og skib.

Skrifte- og præstestole

Skrifte- og præstestole. En ældre skriftestol, betegnet som ‘ganske ringe’, blev 1753 af sognepræst
Poul Christian Riis erstattet af en ny, der i præsteindberetningen fra 1769 fik det mere tilfredsstillende
skudsmål: ‘meget smuk’.11 1845 bemaledes ‘stolene ved altret’, vel denne og den tilhørende
degnestol (se denne).21 Den tilhørende stoledør, nævnt 1862, blev senere udskiftet med
et omhæng af rødt stof, jf. fig. 23.13 Stolen er antagelig fjernet i begyndelsen af 1900-tallet.

Degnestol

Tidligst omtalt 1816-19 i forbindelse med behovet for et bredere sæde og rygstød. Bemalet 1845 i lighed med ovennævnte. 1862 noteredes det, at den tilhørende dør manglede, og stolen blev i lighed med ovennævnte forsynet
med et stofomhæng, jf. fig. 23. Efter fjernelsen, vel samtidig med skriftestolen, indrettedes en plads
til kirkesangeren østligt i sydsidens stolestader.
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk