45652152444

Prædikestol


Prædikestol (fig. 30), o. 1600, omfattende kurv, placeret på muret pille, muligvis samtidig opgang
og nyere bogstol; apostelmalerier, signeret under en af arkadebuerne: »J. B. Gjørup 184 « (antagelig
for 1845).
Stolen har fire arkadefag indrammet af toskanske søjler med markeret entasis. Storfelterne har
kannelerede pilastre og dobbelte bueslag med dukatmønster og tungebort; i de enkelte buers
issepunkt er en roset, mens sviklerne er smykket med fligede bladornamenter. I postamentet er
volutoprullede bøjleled under de enkelte søjler, prydet med løvehoveder, der bærer ring i flaben.
Tilsvarende bøjleknægte, dog med diademhoveder, smykker kronfrisen mellem tandsnitfriser. I
frisefelternes kartoucherammer er indskrift i reliefskårne versaler: »Audiens sap/ piens sapi/ entior
er/ it. Prove. 1.« (Den vise hører og skal øge sin viden. Ordsp. 1,4). Stolen hviler på en antagelig
nyere ottekantet pille af murværk. Den muligvis samtidige opgang, har to glatte panelfelter, ved
håndlisten smykket med tandsnitfrise. Mægleren har smal profilfylding. Moderne bogstol.
Stafferingen, der hidrører fra istandsættelsen 1947-48, er broget med gråhvide balustre samt
anvendelse af brunt, blåt, teglrødt, grønt, turkisblåt samt sort med forgyldning af udvalgte detaljer.
Storfelterne har malerier af apostlene udført monokromt efter Thorvaldsens figurer i København
Vor Frue Kirke af J. B. Gjørup, svarende til altertavlens sidevinger; de tilhørende navne er
anført med gullig skriveskrift i fodfeltet. Fra nord mod syd ses: »Philippus«, »Thomas«, »Petrus« og
»Andreas«. Selve stolens udførelse er ikke nærmere belyst i de bevarede kilder; dog anskaffedes 1650 træ

til opgangen.14 I præsteindberetningen fra 1769 blev den beskrevet som værende uden ornamenter,
indskrift eller maling.11 1796 understregedes et generelt behov for en istandsættelse,19
og siden fremhævedes navnlig trappens tilstand jævnligt som mangelfuld.37 En †himmel savnedes
allerede 1809.19 En gennemgribende opmaling af prædikestolen synes først gennemført 1845,
trods adskillige påtaler i de foregående årtier.

Som påvist 1948 fandtes malerens signatur, dog med utydeligt endetal, under en af arkadebuerne.
1878 fornyedes prædikestolens beklædning med karmoisinrødt silkefløjl og guldgaloner (jf. fig.
23).13 En større istandsættelse og opfriskning af bemalingen udførtes 1948 af Johannes Th. Madsen,
jf. påskrift med gullig antikva på bagsiden af kurvens 1. fag fra øst. Ved samme lejlighed afdækkedes
fire farvelag, svarende til altertavlens, idet det nederste og ældste lag anvendtes somudgangspunkt for opmalingen. I forbindelse med istandsættelsen 1979-81 blev stolen sænket ved afkortning af den murede pille. Opstillet østligst i skibets sydside.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk