45652152444

Korbuekrucifiks


Korbuekrucifiks (fig. 29), o. 1500, med nyere arme og tæer samt korstræ. Den groft skårne
Kristusfigur, der er ca. 124 cm høj, hænger i let skrånende arme. Hovedet hælder skråt fremad
mod højre, mens kroppen er omtrent lodret; højre knæ er svagt bøjet og foden lagt henover den
venstre. På hovedet, der er vist med lukkede øjne, let åben mund og kort hageskæg, bæres en snoet
tovkrans på de bølgeriflede hårlokker. Overkroppen har markerede ribben og tværovalt sidesår.
Det smalle, summarisk skårne lændeklæde er bundet med en kort snip mellem benene. Fødderne
er samlet med en enkelt nagle. Stafferingen ligger direkte på træet uden kridtgrund
og opmaledes 1947-48 på grundlag af de eksisterende farverester. Den omfatter en mørk
gullig karnationsfarve med svagt rødlige toner på kinderne; mørkerøde blodsdråber er angivet ved
hænder, fødder og sidevunde. Lændeklædet er hvidligt med smal rød bort og rød bagside. Den
snoede krans er grøn, mens hår og skæg er sort.
Det nyere, glatte kors er brunstafferet. Krucifiksfiguren, der tidligere var henlagt bag
alteret (Løffler 1880), foresloges i forbindelse med restaureringen 1930-34 opsat på det restaurerede romanske alterbord (jf. s. 1351). En gennemgribende renovering gennemførtes 1947-48. Ved denne lejlighed udførtes nye arme i stedet for de ældre, kun delvist bevarede, der havde tappe til fæstnelse på skulderen. Også dele af tornekrone

og hår i venstre side samt fødder og korstræ blev nyskåret. Dog overmaledes i en efterfølgende
konservering hovedparten af de talrige småsår med tilhørende bloddråber, der tidligere dækkede
hele kroppen. På skibets sydvæg.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk