45652152444

Døbefont og dåbsfade


Døbefond

Døbefont (fig. 26), romansk, af lys rødgrå, finkornet granit. Fonten, der måler 96,5 cm i højden,
tilhører områdets udbredte bægerbladstype (Mackeprang, Døbefonte, 156 ff., 407). Foden har
form som en søjlebase med markerede hjørneknopper og en kraftig vulst ved overgangen til
det korte skaft. Kummen, der har tværmålet 80 cm, har forneden en krans af bægerblade og foroven
en attisk profil, det øvre led dog erstattet af en platte. Enkelte spredte spor af gråsort farve
er antagelig rester af den 1845 omtalte nyopmaling, 21 der dog afrensedes 1883.13 Placeret i skibets
nordøsthjørne. 
†Fontelåg af smalle fyrrebrædder, anskaffet 1651.14 1832-33 anbefaledes det repareret og
malet. 

Dåbsfade

Dåbsfade. Kirken har to ældre fade, der i det mindste med hensyn til nr. 1 og antagelig også
for nr. 2 er senere anskaffelser til kirken, idet man endnu 1796 fremhævede manglen på et
dåbsfad.19 1) (Fig. 27), o. 1550, af drevet messing, formentlig sydtysk; 52,5 cm i tværmål. I bunden
ses Bebudelsen, indrammet af en bladranke og en næsten udpudset frakturindskrift, mens fanen har
en indgraveret bort af liljer og rosetter. Desuden ses her stemplet »RS« i en firkantet ramme, et
hyppigt forekommende gørtlerstempel på tilsvarende fade (jf. bl.a. eksempler i Ribe Amt, DK Ribe 747 (Ribe Skt. Katrine), 903 (Varde Skt. Jacobi), 2494 (Anst), 2625 (Hjarup) og 2784 (Føvling)).

Fadet er for få år siden skænket til kirken af Inger Schliemann, Engbjerggård. 2) (Fig. 28),
o. 1650, antagelig nederlandsk arbejde, af drevet og graveret messing, tværmål 45,5 cm. På fanen
er dekoration i form af en bølgeranke med vindrueklaser og -blade mellem perleborter, mens
bunden udfyldes af en grif med fligede vinger. Tilsvarende eksempler med udsmykning af vinranker
på fanen, om end med afvigende motiver i bundfeltet, kendes bl.a. fra Tolstrup (Voer Hrd., Århus Amt, DK Århus 4786), Særløse (Volborg Hrd., Københavns Amt, DK KbhAmt 848) og Kagstrup (Tune Hrd., Københavns Amt, DK
KbhAmt 1072). Antagelig identisk med det fad,
der tidligst er nævnt 1862.13 

Dåbskande

Dåbskande, af tin, antagelig identisk med den,
der anbefaledes anskaffet 1862.21 Kanden, der har
låg og svajet hank, er 28,5 cm høj og tilhører en i
samtiden uhyre gængs type, som vekselvis anvendes
til alter- eller dåbsbrug (jf. bl.a. Tørring, s. 688).
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk