45652152444

Alterstager, alterbøger og alterskranke


Alterstager

Alterstager (fig. 25), 1632, skænket af kirkens sognepræst, Jørgen Andersen Riber og hustruen,
Maren Pedersdatter; 34 cm høje med klokkeformet fod, balusterskaft mellem dobbelte skaftringe og lyseskål med riflinger. På nedre fodled er med versaler indgraveret, henholdsvis: »Georgivs Andreæ Ripen(omvendt)sis 1632« og »Maren Pedersdat(t)er 1632«.

†Alterstager, af træ, registreredes 1862. Syvstage, 1955, 37,5 cm høj, med ottekantet fod
i tre afsæt og graveret frakturindskrift på nedre fodled: »Engbjerg Kirke. 1955«.

Alterbøger

Savnet af brugbare bøger påtaltes 1796.

Alterskranke


Alterskranke, 1889, af fyr, af halvcirkulær form med balustersøjler. Gråmalet med enkelte rustrøde
farveaccenter; knæfaldet har lysebrun læderpolstring svarende til den tilhørende, nyere
knæleskammel. Den oprindelige bemaling omfattede egestaffering af balustrene med forgyldning
af skaftringene og mahognimaling af håndlisten; knæfaldet havde rødt læderbetræk. 

 †Alterskranke, 1796 omtalt som ringe og usikker, ligesom selve
rækværket (vel alterskrankens og ikke et †korgitter).
19 1835-36 nypolstredes skranken med læder,
og den nymaledes 1845.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk