45652152444

Altersølvet


Altersølvet (fig. 24) er tidligst omtalt 1769.11 Kalken, der er sammensat af dele af forskellig alder,
er 16,5 cm høj og har sekstunget fod, der er drevet stejlt op mod det markant spinklere
skaft med sekstunget knop mellem krydsriflede cylindriske skaftled af uens højde. Ved overgangen
til det glatte svajede bæger er en lav bladkrans. Både fod og bæger daterer sig antagelig til
1700-tallet, mens knoppen meget vel kan være ældre, måske endda fra o. 1500 (jf. Nørlem, s.
614). Ingen stempler. Under bund indridset ejerbetegnelse i skriveskrift. Disken, der anbefaledes
omstøbt 1841,21 har tværmålet 13 cm og er glat bortset fra cirkelkors på fanen. Under bunden er
mestermærke for Jens Weilgaard (1785-1863) (jf. Bøje nr. 6725).
Oblatæske, nyere, af sølv i enkel cylinderform med graveret kløverbladskors på låget. 6 cm høj
og 11 cm i tværmål. Under bund er indprikket mærke (måske et mestermærke): »H«. †Oblatæsker. 1) 1879, 13 af sort porcelæn med guldkors. Erstattet 1915 af 2), ligeledes af porcelæn.13

†Alterkande, anskaffet 1844.21 Kanden er muligvis identisk med den på fig. 23 gengivne kande
af sort porcelæn med guldkors og svungent korpus. Erstattedes for få år siden af en moderne
glaskande.
Sygesæt, jf. Harboøre (s. 1279). 
Ske, 1903,13 15,5 cm lang med spinkelt skaft, afsluttet i pæreformet knop. På skaftets bagside
er tre stempler: Københavnsmærke for 1903, guardejnstempel for Simon Groth og mesterstempel,
»AF«, i oval ramme, måske for A. Fleron, København (virksom 1893-1910), jf. Harboøre s.
1279.
†Skål (jf. fig. 23), af hvidt porcelæn med guldkant,
anskaffedes 1907.13

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk