45652152444

Samværsregler FDF Harboøre


Samværsregler FDF Harboøre

Samværsregler

Harboøre FDFs samværsregler for møder, arrangementer og overnatninger

Dette er de samværsregler, som bestyrelsen for Harboøre FDF har bestemt, skal gælde arrangementer, hvor det er Harboøre FDF, der står som arrangør, og hvor deltagerne er 18 år eller under. Altså møder, lejre og dagsarrangementer.

Hvor landsforbundet FDF står som arrangør henvises til samværsregler på landsforbundet FDFs hjemmeside. Samværsreglerne er lavet for at forebygge ethvert overgreb på børn og unge. Herunder selvfølgelig seksuelle. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til den enkelte deltager og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra deltager til deltager. Ved at holde drenge/mænd og piger/kvinder (herefter benævnt 'drenge og piger') adskilt ved badning, omklædning og overnatning forebygger man også mod, at nogle forgriber sig på andre og det gælder både medarbejdere (medarbejdere = ledere, ægtefæller, bestyrelse eller forældre) overfor deltagere og deltagere overfor deltagere. Endelig er samværsreglerne lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en medarbejder. Derfor skal medarbejdere i FDF-arrangementer i Harboøre undgå at komme i situationer, som efterfølgende kan give anledning til mistanke. Det undgår de blandt andet ved at være rollemodeller for deltagerne og ved altid at kunne stå inde for deres opførsel og deres handlinger. Og ved eksempelvis altid at være to medarbejdere til stede i situationer, der kræver særlig fysisk kontakt mellem deltager og medarbejder. Samtidig er alle medarbejdere forpligtiget til at reagere, hvis de mener, at en anden medarbejder går over stregen. Det bør slutteligt tilføjes, at disse regler er minimumsregler. De skal overholdes under ethvert arrangement, men der kan være situationer, hvor kredslederen har behov for at supplere med yderligere retningslinjer.

 

På bestyrelsens vegne

Hanne Lyng og Anders Bruun-Jensen             Susanne Langer                         

Kredsledelse                                                        Formand

Se vedhæftet fil for samværsregler

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk