45652152444

Om Harboøre Kirke


Harboøre Kirke & Kirkegård

Harboøre er præget af at være nabo til havet, som tidligere var både en vigtig indtægtskilde og en streng herre. Det fortæller de mange gravminder over drukneulykker om – dels med sognets egne fiskere, dels med fremmede søfolk.

Kirken

Harboøre kirke er nævnt første gang omkring år 1330 i Ribe Stifts fortegnelse over kirker, og derfor kan den første stenkirke på Harboøre være fra omkring år 1200.

Den næste kirke, som menes at være bygget omkring år 1500, blev revet ned i 1909, fordi den var blevet for lille. Det nederste af tårnet fra den gamle kirke er bevaret, og derfor måtte den nuværende kirkebygning forlænges mod øst.

Kirken er bygget af grå cementsten, som er støbt på stedet af sognets beboere.

Kirkens grundstensdokument er indmuret i korets sydøstre hjørne og er udvendigt markeret med tre kors indhugget i stenene.

Ved den tidligere kirkes østgavl var der 4 børnegrave, og bag på altertavlen sidder en plade med bl.a. følgende indskrift:

”Her under dette alter og kor
hviler i række fra syd til nord
trende småbørn af stedets præster 
og så det fremmede barn fra Manchester.”

Det fremmede barn fra Manchester var en toårig pige, Eliza Butterworth, som druknede ved ”Artic”s stranding 4. oktober 1860.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk