45652152444

Om Engbjerg Kirke


Engbjerg Kirke ligger højt, omtrent midt i det lille sogn og tæt ved grænsen af et bakket morænelandskab, der i nordvest falder brat mod det marine for- lands strandenge og småsøer. Den markante beliggenhed understreges yderligere, nu hvor kirkens nærmeste nabo kun udgøres af herregården Engbjerggård, øst for kirkegården og vejen.
Nyheder
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk