45652152444

Nyt personale ved Harboøre Kirke


Byd vores nye ansatte velkommen

Graver
Som nævnt i forrige nummer af Kirkebladet har graverstillingen været opslået, og vi fik 9 ansøgninger, hvoraf én var fra Betina Brøj Rønn, som i forvejen var ansat som gravermedhjælper.

Det har Betina været siden 2011, så hun kender kirken, kirkegården og arbejdsgangene som sin egen bukselomme – og vi kender hende. Derfor er menighedsrådet rigtig glad for, at Betina ”tog chancen og søgte stillingen”, som hun skrev i sin ansøgning. Vi har ønsket hende tillykke med stillingen, som hun startede i 1. august, og er overbeviste om et rigtig godt samarbejde i fremtiden.

Gravermedhjælper
Med Betinas ansættelse som graver blev en gravermedhjælperstilling ledig, og den har også været opslået. Det affødte 22 ansøgninger, og Helle Højvang Christensen fik tilbudt jobbet – og har sagt ja tak til at starte til september.

Helle er 49 år, er gift med en fisker, har 2 voksne børn, bor i Thyborøn og har været ansat på Harboøre Omsorgscenter i 16 år.

Helle har for en hel del år siden arbejdet på Thyborøn kirkegård, så hun kender til arbejdet og det at arbejde ude i stort set al slags vejr – og det passer hende godt.

Vi ser frem til et godt samarbejde med Helle og er overbeviste om, at vi fortsat vil have et godt team på kirkegården. Som mange har kunnet se, så afløser Mona Langer en gang imellem i kirken som kirketjener, og det har Mona sagt ja til fortsat at gøre. Det er nemlig sådan, at jo færre timer det faste graverpersonale har i kirken, jo flere timer er der til arbejdet på kirkegården, og det er vigtigt ikke mindst i ”grantiden” i oktober/november måned. Derfor tak til Mona.

Organist
Menighedsrådet besluttede at opslå den ledige organiststilling som ét 30 timers job i modsætning til tidligere, hvor Elisabeth og Lone delte jobbet. Der kom 5 ansøgninger, og menighedsrådet valgte at ansætte Jette Dahl Bro.

Jette er 32 år, er gift med Jakob, har 3 børn og bor i Harboøre.

Jette er blevet undervist i klaverspil og har ikke en egentlig organistuddannelse – endnu, men hun har modtaget undervisning i orgelspil, mens hun har været ansat som organist ved Møborg og Nees kirker. Det er hendes plan at starte på organistuddannelsen sideløbende med ansættelsen i Harboøre-Engbjerg.

Jette har været initiativtager til rytmiske gudstjenester og til lovsang under altergang i Harboøre kirke samt været med til at starte børnekoret ”Brølet” op.

Menighedsrådet er overbevist om, at der kommer nye ideer og initiativer fra Jette og ser frem til et godt samarbejde.

Jette er på barsel indtil 1. december, så organistjobbet klares af afløsere indtil da.

Billedgalleri
Nyheder
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk