45652152444

Menigheds- & Valgorienteringsmøde

2. april 2020
Tirsdag d. 9. juni kl. 19.30 i konfirmandstuen
Onsdag d. 19. august kl. 19.30 i Menighedssalen i Harboøre Kirke

Kom og få noget at vide om, hvad menighedsrådet beskæftiger sig med, og hvilke planer der ligger for 2020.

Ved samme lejlighed kan du blive du klogere på menighedsrådsvalget til efteråret.

Orienteringsmødet er både det årlige menighedsmøde, hvor der bliver orienteret om budget, regnskab og arbejdet i  menighedsrådet – og mødet, hvor der bliver orienteret om regler og procedure mv. for afvikling af valget.

Ved mødet bliver der også lejlighed til at snakke om opstilling af kandidater til valget, mens valg af kandidater og opstilling af en liste først foregår ved valgmødet den 15. september. Til den ende kan oplyses, at omkring halvdelen af menighedsrådets nuværende 6 medlemmer har sagt ja til at genopstille, mens nogle har spørgsmålet under overvejelse.

Uanset hvordan udfaldet af overvejelserne bliver, skal der mere end 6 navne på listen, så det er ikke for tidligt at tænke på og have konkrete forslag med til mødet i maj.

Derfor velkommen til orienteringsmøde i Engbjerg og Harboøre.

Menighedsrådene i Engbjerg og Harboøre


Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk