45652152444

Blomster på plænegrave

27. maj 2020

I den vejledning om valg af gravsted, som udleveres til pårørende, er det fremhævet, ”at man skal være indforstået med, at man kun må sætte blomster i stenvasen. Kranse, skåle og ekstra vaser vil i sommerperioden blive fjernet uden varsel af hensyn til græsslåningen.”

Graverpersonalet beder meget om, at pårørende overholder denne regel.Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk