45652152444

Aftagning af gran og kranse på kirkegården

19. februar 2019

I starten af marts begynder vi aftagning af gran og kranse på kirkegården, hvis vejret tillader det.

I år omfatter det alle grave på kirkegården, dvs. også de gravsteder, hvor man selv har stået for grandækning.

Hvis der er kranse eller andet, man ønsker at gemme, vil vi gerne man tager det med hjem, inden vi starter med at tage gran af – det vil være en stor hjælp for os.

- TAK!Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk