45652152444

Møder i IM


Velkommen til Harboøre Missionshus

I Harboøre IM har vi et ønske om, at vores Missionshus skal være et åbent hus, med plads til alle. Vi vil gerne, at Missionshuset skal være et kristent hjem for alle, og ikke bare et hjem for alle kristne. Derfor er nogle af de værdier vi vægter højt i vores arbejde:

Kærlighed og omsorg for vore medmennesker.

Fællesskab – Trofasthed – Åbenhed – glæde i troen på Jesus som vores personlige frelser. 

De ting vil vi gerne der afspejler vore møder og sammenkomster og os, der kommer.

Vore møder er om tirsdagen, enten i missionshuset eller i hjemmene. 

I Missionshuset mødes vi til temaaftner, hvor vi tager forskellige emner op, som har relevans for vores kristenliv. 

Derudover mødes vi til missionsuge - bibeltimer - koncerter - filmaftener. Nogle aftner mødes vi til fællesspisning, ellers er mødetidspunktet kl. 19.30.

Vi har 7 Bibelkredse, som er mindre fællesskaber, hvor vi en gang om måneden mødes rundt omkring i hjemmene til bibelstudie. Her hjælper vi hinanden med at forstå de bibelske tekster og taler om etik og tro i det hele taget.

Udover det her nævnte, arrangerer vi hvert år teltmøder i Langerhuse.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker kontakt til foreningen eller bibelkredsene, så kontakt en af følgende.

Kom og vær med.

Formand Niels Kirk
61740462
engbjergvej78@gmail.com

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk