45652152444

Minikonfirmand


Hvert efterår er der 13 uger hvor børn i 3.klasses alder kan gå til minikonfirmand også kaldet indledende konfirmationsforberedelse.

Minikonfirmandundervisningen ønsker
, at børnene allerede i 3. klasse kan få et positivt møde med kirken.

Minikonfirmanderne synger sammen, hører bibelfortælling, går på opdagelse i kirken og den kristne tro og meget mere.

Tilbuddet er frivilligt og det er ikke nødvendigt at have gået til minikonfirmand for at gå til konfirmand.
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk