45652152444

Kontingent


Indmeldelse

Indmeldelse sker ved at sende en mail til Uffe Stephansen med følgende oplysninger:

  • Navn (på det nye medlem)
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato og –år
  • Skoleklasse

Ved indmeldelse sender vi en kontingentopkrævning. Når man har betalt kontingent, er man medlem.

Kontingent er per 2017 kr. 200,- pr. halvår. Opkrævning finder normalt sted i marts og oktober.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk