45652152444

Konfirmation


Konfirmationsforberedelse

Hvert år i august måned, starter et nyt konfirmandforløb, tilrettelagt målrettet til unge i 7.klasse. Konfirmationen er en gammel opfindelse, en kongelig anordning fra 1736, hvor det siges:

§1: Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der:

• er døbt med den kristne dåb, 

• har modtaget forberedelse til konfirmation

• og er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste 

Dette lægger i forlængelse af Jesu ord som læses ved enhver dåb: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” (Matt 28,18-20)

Jesu mission til kirken er at vi skal gøre mennesker til disciple af ham ved at 1) døbe og 2) lære, det er i lyset af dette vi skal se konfirmandundervisningen, det er kirkens dåbsoplæring, som danner baggrund for konfirmationen, det at ’bekræftige’ troen på Gud.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk