45652152444
Kirkerne
Harboøre Kirke
Harboøre er præget af at være nabo til havet, som tidligere var både en vigtig indtægtskilde og en streng herre. Det fortæller de mange gravminder over drukneulykker om – dels med sognets egne fiskere, dels med fremmede søfolk.

Engbjerg Kirke
Engbjerg Kirke ligger højt, omtrent midt i det lille sogn og tæt ved grænsen af et bakket morænelandskab, der i nordvest falder brat mod det marine for- lands strandenge og småsøer. Den markante beliggenhed understreges yderligere, nu hvor kirkens nærmeste nabo kun udgøres af herregården Engbjerggård, øst for kirkegården og vejen. 
Billedgalleri
Nyhedsbrev
Nyheder
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk