45652152444

Kalkmalerier


1934 afdækkedes en bemaling, sandsynligvis middelalderlig, i korhvælvet, omfattende ‘meget tarveligt udførte’ stregdekorationer i kapperne samt ribbedekorationer med ‘groft udførte’ skråbånd i gråsort og rødbrunt. Alt overkalkedes dog samme år.24 En eftermiddelalderlig fortegnelse over kirkens præster i tidsrummet 1514-1749 var før 1768 malet på kirkemuren.11 Denne erstattedes dog det nævnte år med en udskåret og malet tavle (s. 1358). På ældre fotografier fra 1900-tallets begyndelse ses en mørkfarvning, måske en skyggemaling, bag altertavlen (fig. 23).
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk