45652152444
Velkommen til Harboøre Missionshus

I Harboøre IM har vi et ønske om, at vores Missionshus skal være et åbent hus, med plads til alle. Vi vil gerne, at Missionshuset skal være et kristent hjem for alle, og ikke bare et hjem for alle kristne.

Derfor er nogle af de værdier vi vægter højt i vores arbejde:

Kærlighed og omsorg for vore medmennesker.
Fællesskab – Trofasthed – Åbenhed – glæde i troen på Jesus som vores personlige frelser.

De ting vil vi gerne afspejler vore møder og sammenkomster og os, der kommer.

Vore møder er om tirsdagen, enten i missionshuset eller i hjemmene.

Kom og vær med!

Formand Niels Kirk
61740462
engbjergvej78@gmail.com

Nyhedsbrev
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk