45652152444

Højmesse


Hver søndag fejres der gudstjeneste i enten Harboøre eller Engbjerg Kirke, og alle er velkomne i kirken.

Højmessen er sognets hovedgudstjeneste, og højmessen er i folkekirken betegnelsen for den gudstjeneste, som afholdes i kirken om formiddagen på søn- og helligdage, det vil sige folkekirkens standardgudstjeneste.

Reglerne for højmessens forløb er beskrevet i Den danske Ritualbog fra 1992. Ritualet er aftrykt i Den danske Salmebog, så man som kirkegænger altid kan følge med i forløbet.

1) indledning med klokkeringning, musikalsk forspil (præludium) og indgangsbøn, normalt læst af kordegnen
2) ordgudstjeneste med bibelske læsninger vekslende i takt med kirkeåret, fællesbønner (kollekter), trosbekendelse, prædiken over dagens tekst og kirkebøn
3) nadverdel med bøn, fadervor, indstiftelsesord og uddeling af brød og vin
4) afslutning med velsignelse, udgangsbøn, normalt læst af kordegnen, og musikalsk afslutning (postludium)

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk