45652152444

Fornyelse af gravsted


I god tid før udløbet af en aftalt gravstedsaftale bedes indehaveren henvende sig til kirkegårdkontoret for at aftale en evt. forlængelse eller nedlæggelse af gravstedet.

Når en gravstedsaftale udløber sendes et brev til gravstedsindehaveren hvor indehaveren skal tage stilling til hvad der vidre skal ske med gravstedet.

Hvis der ikke er nogen reaktion på brevet, nedlægges gravstedet normalt.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk