45652152444

Den Anonyme Plæne


Gravsted til urner, plæne uden navne plade. Der er et fælles kors hvor blomster, kranse, m.m kan anbringes. Når urnen ankommer til kirkegården, nedsættes den i plænen uden de pårørende er med. Efter urnenedsættelsen bliver der sendt en opkrævning på et engangsbeløb, som dækker betaling for gravstedet og græsslåning i hele fredningstiden som er 10 år. Fredningstiden kan ikke forlænges.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk