45652152444

Datoer for menighedsrådsmøder


2017

Tirsdag 7. januar
Torsdag 23. februar
Torsdag 23. marts
Onsdag 26. april (kirke- og præstegårdssyn kl. 17.00)
Torsdag 18. maj
Torsdag 22. juni
Onsdag 23. august
Torsdag 21. september
Torsdag 26. oktober
Torsdag 23. november

Møderne afholdes normalt kl. 19.30 i konfirmandstuen, og møderne er offentlige.

Dagsordener og mødereferater ophænges i våbenhuset og arkiveres i mappen i vinduet.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk