45652152444

Datoer for menighedsrådsmøder


Menighedsrådsmøder 2020

Torsdag 23. januar kl. 19.30.

Torsdag 20. februar kl. 19.30.

Torsdag 19. marts kl. 19.30.

Onsdag 22. april kl. 16.30 - syn.

Torsdag 14. maj kl. 19.30- Sognemøde og orienteringsmøde om menighedsrådsvalget.

Onsdag 24. juni kl. 16.30.

Onsdag 19. august kl. 16.30.

Tirsdag 15. september kl. 16.30.

Tirsdag 15. september kl. 19.30 - Valgmøde til menighedsrådsvalget.

Onsdag 21. oktober kl. 16.30.

Onsdag 18. november kl. 16.30.Møderne afholdes i konfirmandstuen, og møderne er offentlige.

Dagsordener og mødereferater ophænges i våbenhuset og arkiveres i mappen i vinduet, men kan også findes her på hjemmesiden.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk