45652152444

Kirkekaffe


Giv gerne en hånd med til kirkekaffe

Siden gudstjenesterne blev afviklet først på hotellet og siden i missionshuset, er der stort set hver søndag blevet serveret en kop kaffe og en kage efter gudstjenesten Det har været og er en succes, så det har menighedsrådet valgt at fortsætte med.

Men kaffen laver ikke sig selv og kommer heller ikke på bordet uden hjælp. En række af sognets beboere har allerede tilbudt deres hjælp til det, men der er både plads til og brug for flere hænder.

Derfor denne opfordring til at melde sig til opgaven, men først lidt om, hvad det er man siger ja til.

En omgang kirkekaffe bliver således til: Kirketjeneren starter kaffemaskinen og sørger for at kaffen bliver lavet. Du og den anden hjælper fylder kaffen og tevandet på termokander, samt lægger småkager på et par fade og sætter det samt kopper og saftevand til børnene ind på et bord i menighedslokalet.

Disse forberedelser foregår under den sidste salme i gudstjenesten, så kaffen er klar lige efter udgangsbønnen. Efterfølgende skal der lige ryddes af. Det hele tager under en time. Du bliver naturligvis vist, hvordan det foregår, inden du starter, og du bliver sat sammen med en, som har prøvet det før.

Menighedsrådet håber, at du har lyst til at give en hånd med, og du bestemmer hvor ofte, det skal være. Hvis du er lidt i tvivl, er du velkommen til at prøve det en gang eller to, inden du beslutter dig.

Elsa Nees modtager gerne dit ja på tlf. 4242 4916

Billedgalleri
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk