45652152444

Bibelkredse


Vi har 7 Bibelkredse, som er mindre fællesskaber, hvor vi en gang om måneden mødes rundt omkring i hjemmene til bibelstudie. Her hjælper vi hinanden med at forstå de bibelske tekster og taler om etik og tro i det hele taget.

Bibelkredse kontakter

Ønsker du/I at være en del af en bibelkreds, er du/I meget velkommen til at kontakte formand Niels Kirk eller en af nedenstående kontaktpersoner.

Niels Påkjær Flyvholm - Tlf.: 97 83 47 33 
Peder Munk Sørensen - Tlf.: 97 83 51 52 
Bent Langer - Tlf.: 97 83 45 91 
Marie Langer Vrist - Tlf.: 40 75 51 71 
Trine Kristensen - Tlf.: 97 83 49 44 
Louise Langer Bro - Tlf.: 21 74 48 61

Lene Kynde - Tlf. 40 87 72 11

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk