45652152444

Begravelse - bisættelse


Fremgangsmåde ved begravelse og bisættelse

Ved dødsfald kontaktes en bedemand, og denne vil hjælpe igennem hele forløbet.

Kisten ankommer til kapellet, og rustvognen stopper ved kapellågen og venter til, alle nærmeste er samlet bag bilen. Derefter ligfølge til kappellet. 6 personer bærer kisten ind i kappellet og sætter den på katafalken.

Man kan synge, bede og tale (Indhold i samråd med bedemanden).

Efter alle har forladt kappellet, kører bedemanden stille og roligt kisten i kølerum. På dette tidspunkt er valget taget mellem begravelse eller bisættelse. Gravpladsen er måske også fundet, ellers vil graveren gerne hjælpe.

På dagen

Før højtidligheden skal kisten flyttes fra kapellet til kirken. På det aftalte tidspunkt står graveren klar til at følge jer over i kirken.

Kisten køres på katafalken fra kapellet og til kirkedøren. Derefter bærer 6 personer kisten ind i kirken og sættes på de 2 bukke, som er sat frem.

På dette tidspunkt bliver kirken pyntet. Der er 2 altervaser og 26 bænkevaser, som kan benyttes. (Der er sat lys i bænke- lysestagerne.) Familien bør ankomme til kirken en halv time før, højtideligheden begynder.

Nogle familier vælger at stå i våbenhuset og hilse på folk, når disse ankommer, og andre foretrækker at sætte sig sammen med den nærmeste familie på de første bænke.

Begravelse

Når sidste salme er sunget, giver præsten tegn til de 6 personer, der skal bære kisten ud. De rejser sig og gør klar til at følger efter præsten og kirkesangeren ud af kirken. Resten af kirken følger med. 

Udenfor står katafalken klar, og kisten placeres på den, og der køres til graven. Kisten bæres til graven, hvor den sættes på de to brædder. Herefter sænkes den ned med de fire stykker tov.

Kirkesangeren vejleder jer hele vejen. 

Når det hele er afsluttet ved graven, kan blomster ses i ro og mag inde i kirken. Kortene må gerne samles sammen og tages med.

Blomsterne kan ses på graven 3½ time efter højtidelighedens start.

Bisættelse

Når sidste salme er sunget, giver præsten tegn til de 6 personer, der skal bære kisten ud. De rejser sig og gør klar til at følger efter præsten og kirkesangeren ud af kirken. Resten af gæsterne i kirken følger med.

Udenfor kirken holder rustvognen klar. Kisten bæres hen til bilen og sættes ind. Nogle vælger at synge en salme ved bilen.

Derefter går man efter bilen ud til lågen. Rustvognen kører stille og roligt derfra.

Herefter kan blomster ses i ro og mag inde i kirken. Kortene må gerne samles sammen og tages med.

Blomsterne kan ses på graven 2 timer efter højtidlighedens start.

Når Urnen kommer til kirkegården, kontakter graveren de pårørende, og der aftales tid for urnenedsættelse.

Salmer & Sange

Det er godt at have gjort sig nogle overvejelser om valget af salmer til begravelsen eller bisættelsen. Alle salmerne fra salmebogen kan bruges. Kirkens folder med salmeforslag kan være til stor hjælp.

Læs mere

Kontakt

Sognepræst
Karsten Christensen, Søndergade 2, Harboøre
T: 97 83 40 09 - E: kac@km.dk

Træffes ikke mandag samt fredag i lige uger og lørdag i ulige uger.

Graver og kirketjener i Harboøre Kirke
Betina Rønn
T: kirkegård 97 83 49 13
E: kirkegaard@harbooere.dk

Træffes på kirkegården alle hverdage undtagen mandag

Graver og kirketjener ved Engbjerg Kirke

Anita Strande Leonsson

Falkesvej 26, Heldum

7620 Lemvig

T: 60 13 17 72

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk