45652152444

Avisindsamling


Støt FDF Harboøre

Selvom alle husstande har fået, en container til indsamling af papir, vil vi opfordre til at I støtter FDF, ved at sætte papir og reklamer ud til vejen som I plejer.

Indsamlingerne hjælper til med et stort økonomisk tilskud til kredsens arbejde.

FDF indsamler aviser, blade og reklamer.

Sæt jeres aviser ud til vejen inden kl. 13.00 på indsamlingsdagen, så bliver det hentet af FDF'ernes Blå Vennekreds.

Du kan også aflevere aviser i genbrugsskuret ved kredshuset døgnet rundt.


Hold øje med kalenderen eller banneret ved missionshuset - her fortæller vi, hvilken dag vi samler aviser.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk