45652152444

Alterbordet


Alterbordet er middelalderligt og opmuret i en kassekonstruktion af store regelmæssigt tilhuggede granitkvadre med fyld af jord, marksten og flintebrokker, hidrørende fra en sekundær omsætning; 27 147,5×70 cm, 96 cm højt; afstanden fra østvæggen er ca. 88 cm. I forbindelse med hovedrestaureringen 1930-34 overvejede man at flytte alterbordet ca. 1 alen (0,62 m) frem og  frilægge dette som podium for det senmiddelalderlige korbuekrucifiks (jf. nedenfor).28

Alterbordspaneler

Alterbordspaneler, hvis ældste dele antagelig stammer fra 1600-tallet, dækker bordet på de tre sider; forsiden har tre fag, adskilt af lavstammede balustersøjler, mens kortsiderne har enkeltfag, alt på lavt leddelt postament og kronet af tilsvarende frise. Stafferingen, som fastlagdes ved istandsættelsen 1948-54, omfatter bemaling af rammeværket i brune, okkergule, grønne og rustrøde farver. Forsidens fag har skriftsteder med nadverordene malet i brun fraktur på beige grund, enkelte ord dog med versaler; fra venstre mod højre læses henholdsvis Luk. 22,19, 1 Kor. 11,26 og Luk. 22,20.
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk