45652152444

Almindelige Grave


Gravsted til kister og/eller urner. Gravstedet er afgrænset af tujahække. Gravstenens form og størrelse er efter eget valg. På disse gravsteder kan man sætte sit personlige præg med planter, fuglebad, trædested, blomster m.m., dog må man kun bruge kirkegårdens grus.

Man kan selv passe gravstedet, eller man kan lave en aftale med kirkegården om en eller flere ydelser årligt eller flerårligt (legataftale). Ved nyanlæg eller omlægning af gravstedet er kirkegårdens personale behjælpelig mod betaling. Graveren kan oplyse de forskellige takster for vedligehold mv.

For alle gravsteder gælder, at betaling for gravstenen skal ske direkte til stenhuggeren.

Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk