45652152444

+65


To gange om året afholdes der + 65 gudstjeneste med altergang for alle som er rundet 65 somre.

Det er en kortere hverdagsgudstjeneste kl. 14.00 om eftermiddagen. Her er der taget særligt hensyn til gangbesværede – og det er muligt at modtage nadveren fra kirkebænken.

Vennekredsen på Harboøre Omsorgscenter hjælper til og dækker op til kaffe for alle på Harboøre Omsorgscenter.
Præstegården   |  Søndergade 2  |  7673 harboøre  |  Telefon 97 83 40 09  |  Sognepræst Karsten Kristensen, E: kac@km.dk